निसर्गमित्र आयोजीत प्रशिक्षण वर्ग

• सेंद्रीय खत निर्मिती व पीक पोषकांची निर्मिती

• दि. रविवार, ४ मार्च २०१८
वेळ:- स.९ ते संध्या. ५-३०

• प्रशिक्षक: कृषीभूषण श्री राजेंद्र भट

• ठिकाण:
निसर्गमित्र, भट वाडी,
बेंडशिळ, रेल्वे स्टेशन बदलापुर
ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे.

• संपर्क क्रमांक :
9324601272
(व्हॉट्स अप)
88283967063
9867754861

• फोनची वेळ: स. ७ ते संध्या. ७

• एका दिवसाची प्रशिक्षण फी फक्त १०००₹ आहे.
(यात प्रशिक्षणासह चहा, नाष्ता, जेवण याचा समावेश आहे)

• पूर्व नोंदणी आवश्यक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *