Tag Archives: carbon credit

20Feb/18

मानवी लालसा, औद्योगिकरण, शहरीकरण व अर्थव्यवस्था

[अॅड. गिरीश राऊत यांचा दि. १४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख, लेखकाच्या पूर्वपरवानगीने पुनर्प्रसिद्ध करीत आहोत.] भरपाई ही काय गोष्ट आहे? सध्या चलन म्हणजे कागद अथवा धातूचे नाणे. सोन्याच्या साठ्याच्या निकषावर…Read More…