Tag Archives: farmer training

19Feb/18

निसर्गमित्र आयोजित प्रशिक्षण वर्ग

निसर्गमित्र आयोजित प्रशिक्षण वर्ग सेंद्रिय पद्धतीने फळझाड लागवड शनिवार दिनांक २४ फेब्रुवारी वेळ:- स.९ ते संध्या. ५-३० यात आंबा सोडुन बाकी फळझाडांची लागवड कशी करावी. रोपांतील अंतर, जाती, आंतरपिके, पोषण व संरक्षणRead More…